Nieuws

Nieuws

Vogelwacht Tytsjerk plaatst regelmatig nieuws op haar website. Zo proberen we iedereen in ons wachtgebied te informeren over alles wat met (weide)vogels te maken heeft. Wilt u meer weten over (weide)vogelbescherming? Neem dan contact met ons op.

Eerste kievitsei 2019 van de gemeente Harlingen

Sjoerd Atze de Jong vond vanmorgen nabij Achlum, maar wel net in de gemeente Harlingen een kievitsei op bouwland. Het slechte weer weerhielden kievit en zoeker er niet van om een eitje te leveren. Lokwinske Sjoerd Atze met de vondst van dit eitje en ook met de winst van de onderlinge competitie met de vinder van 2018! Hiermee is het frije fjild in de hele provincie gesloten. Tijd voor de nazorg in het eigen wachtgebied, we hopen op een succesvol jaar!

Lees meer

Data alarmtellingen 2018 bekend

De periodes voor alarmtellingen vallen dit seizoen iets later dan vorig jaar. Door het koude weer aan het begin van het seizoen zijn de vogels later op gang gekomen.

Lees meer

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden